Aconseguir els nivells d’excel·lència i bon govern a l’empresa familiar requereix que els socis exerceixin la seva posició amb coneixement i rigor

La formació dels accionistes de l’empresa familiar és essencial per al bon funcionament d’aquesta, i és bàsic, com propietaris i propietàries actuals o futurs, tenir els coneixements necessaris. Sota aquesta premissa, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va organitzar amb èxit una nova edició del programa de formació del soci i sòcia de l’empresa familiar, a càrrec dels experts del despatx d’advocats Cuatrecasas.

La sessió es va plantejar amb l’objectiu d’oferir les eines de coneixement que puguin ajudar a desenvolupar el seu rol d’accionistes amb responsabilitat, ja que per aconseguir els nivells d’excel·lència i bon govern a l’empresa familiar es requereix que els socis i les sòcies exerceixin la seva posició amb coneixement i rigor. La qualitat de la presa de decisions dependrà del coneixement i la informació que es proporcioni als membres de la companyia. Al final, la inversió de recursos en la formació del soci i sòcia ajuda que els membres de la família empresària s’interessin i s’involucrin en la societat.

Per això, és fonamental transmetre a les successives generacions la importància de protegir el patrimoni empresarial i familiar, i que aquesta inquietud per la formació es traslladi a les següents generacions com un element inherent a la responsabilitat que ha de tenir tot soci i sòcia de l’empresa familiar, sigui partícip o no en la gestió.

La sessió va estar dividida en tres parts diferenciades: els drets i les obligacions del soci i sòcia; la protecció patrimonial davant situacions personals; i els aspectes tributaris específics de l’empresa i de la tributació personal dels socis.

L’ASCEF celebra la seva Assemblea General

Aquest passat dimarts 22 de juny, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) ha celebrat la seva la seva Assemblea General en la que han participat, de forma virtual, una àmplia representació dels seus socis. En aquest acte, s’han aprovat els comptes de l’any 2020 i el pressupost per a l’any 2021, i s’ha presentat una memòria de les activitats realitzades.

El President de l’ASCEF, Amadeu Jori, es va dirigir als membres de l’organització per fer referència a la pandèmia “que va provocar un profunda, sobtada i imprevista crisi sanitària, econòmica i social, que va afectar, amb major o menor intensitat, a tots“. Per a Jori, moltes empreses han sigut exemple de capacitat de renovar, innovar i transformar per ser més competitius, una característica que defineix l’empresa familiar. Davant la crisi econòmica, el President de l’ASCEF va destacar la importància de la col·laboració publico-privada i de la necessitat de fer arribar aquests missatges a les administracions públiques.

L’Assemblea va finalitzar amb una conferència de Pablo Foncillas, docent i investigador en innovació empresarial, que va parlar de tendències de consum i transformació digital.

“Sobre la transformació digital ens obsessionem amb la paraula ‘digital’, però el futur és a la transformació”

El Professor Pablo Foncillas, docent, conseller independent i investigador en innovació empresarial, va ser el convidat a participar en la XXIIIa Assemblea General de socis de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), celebrada el passat dimarts 22 de juny en format virtual. El Professor va participar-hi oferint una ponència titulada Tendències de consum: 66 dies per reinicialitzar el món, al voltant de la transformació digital.

En relació al títol i al número de 66 dies, Foncillas va explicar que aquest és el nombre total de dies “que triguem en adaptar-nos a un nou hàbit“, segons estudis que ampliaven les primeres recerques, dels anys seixanta, que afirmaven que es necessitaven 21 dies per acostumar-s’hi “ja que aquests estudis no deien que era a partir de 21 dies“.

Sobre el concepte de transformació digital, construït amb dos conceptes, els propietaris de les companyies, els directius, els comandaments intermedis i els treballadors ens obsessionem amb la paraula digital, quan el futur dels nostres negocis està en la paraula transformació“, va assegurar.

El Professor Foncillas va subratllar la importància “d’unir el món online i offline, un camí que enriqueix la vida dels professionals“. En aquest sentit, el ponent va remarcar que el darrer any ha sigut un accelerador d’aquesta transformació digital; i com a mostra va indicar que “l’e-commerce ha crescut tant en les primeres vuit setmanes de confinament com en els deu anys anteriors“.

Al llarg de la seva conferència, Pablo Foncillas va tractar diversos temes relacionats amb la transformació digital, com per exemple la fi de la propietat tal i com la coneixem, com aquesta transformació afecta al retail, o els criteris ESG (que corresponen a les sigles en anglès de mediambiental, social i governança –environmental, social, governance).

L’ASCEF, compromesa amb el desenvolupament sostenible

Donat que queden menys de deu anys per aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) previstos a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, aquesta organització fa una crida per a que tots els sectors de la societat es mobilitzin per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món.

L’ASCEF és una entitat compromesa amb les polítiques de desenvolupament sostenible entès com la forma de satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions. Per això, impulsa diversos actes formatius i informatius per sensibilitzar a tots els seus associats ja que per aconseguir-ho és fonamental harmonitzar tres elements bàsics: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. En aquest sentit, l’associació s’ha incorporat a la comissió Agenda 2030 de Foment del Treball que té com a objectiu impulsar aquest programa mundial d’actuació.

Durant aquest trimestre, els socis de l’ASCEF han participat en una trobada sobre transformació i sostenibilitat, dins del Cicle “L’Empresa Familiar Comparteix”, organitzat per les Associacions Territorials de l’Empresa Familiar i en una sessió amb l’experta en RSC Silvia Urarte, per parlar de com vincular aquests ODS a l’activitat de les empreses.

Fernández-Vega: “Els nostres valors són la raó de ser de la nostra institució i el que ens ha portat fins aquí reeixidament durant 135 any”

  • “Afermem els nostres valors amb protocols per garantir l’èxit en la successió i la continuïtat de l’empresa”
  • L’Institut Oftalmològic Fernández-Vega participa en la segona sessió del programa “L’Empresa Familiar Comparteix”

El Cicle “L’Empresa Familiar Comparteix“, organitzat per les Associacions Territorials de l’Empresa Familiar entre les quals es troba l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), ha celebrat una nova sessió en línia en la qual han participat els prestigiosos oftalmòlegs de la família Fernández-Vega el Professor Luis Fernández-Vega Sanz i el seu fill, el Doctor Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, en un webinar que ha comptat amb la moderació de la periodista Ana Samboal.

El programa “L’Empresa Familiar Comparteix” té com a principal objectiu el de compartir experiències i conèixer les tendències de gestió en l’empresa familiar de la mà d’empresaris familiars líders a nivell nacional i internacional, com és el cas de l’Instituto Oftalmològic Fernández-Vega, protagonista d’aquesta segona jornada. Després d’una trajectòria de 135 anys recollits en cinc generacions d’especialistes, la família Fernández-Vega continua el seu llegat transmetent CICACOA de generació en generació: ciència, afecte, comprensió i ànim.

L’empresa com a necessitat
Ser empresari no entrava en els plans dels Fernández-Vega però l’alta demanda de pacients els va obligar a créixer i anar augmentant el volum de treballadors i a poc a poc es van anar professionalitzant. Com assenyala Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, “la vocació mèdica prima sempre. Això ho tenim clar. Però sí que és veritat que des de casa vèiem que havíem d’estar preparats per al que se’ns venia, hi havia una labor empresarial darrere“. Des dels seus orígens en 1886 compten amb una clara aposta per la formació internacional, una cosa que enriqueix a la pròpia empresa pels coneixements addicionals que aporta.

Reconegut recentment en MRS, el rànquing de reputació sanitària més important d Espanya, com el millor centre privat d’oftalmologia del país, asseguren des de l’Instituto Oftalmolólgico Fernández-Vega que és rar el mes que no s’acosta algun grup amb alguna oferta temptadora que no han arribat a estudiar perquè hi ha una cosa més valuosa per a aquesta família: “tenim els nostres valors i això és molt difícil de quantificar. Pertànyer a un altre grup podria fer que perdéssim identitat, la raó de ser de la nostra institució. El que ens ha portat fins aquí“.

Protocols de successió
Els protocols són part fonamental del funcionament del negoci familiar ja que determinen tant la incorporació de nous membres a l’empresa, com la formació accionarial o el pla de successions. “No es pot ser accionista si no es treballa en l’empresa, però ha a més de complir uns requisits. Així que avui tenim tres accionistes, encara que hi ha més familiars en l’empresa, i això ens ajuda a prendre decisions“, assegura el Professor Luis Fernández-Vega.

A més, compten amb un protocol familiar que diu com s’ha de formar un oftalmòleg de la família que es vol incorporar al negoci, quants anys ha de treballar fora o com es professionalitza la gestió. L’edat per a abandonar la cirurgia s’ha fixat en 75 anys: com assenyala Luis pare, “un ha de marxar dels llocs entre aplaudiments, no entre xiulades. No pots negar la realitat i cal saber en quin moment t’has de marxar i, quan les condicions no siguin les òptimes, no pots ser una rèmora per a l’organització“.

L’Empresa Familiar Comparteix
En el programa “L’Empresa Familiar Comparteix” participa tota la xarxa d’Associacions Territorials d’Empresa Familiar a Espanya, col·laborant entre tots i aportant valor a les més de 1200 famílies empresàries associades, i està patrocinat per Credit Suisse, entitat compromesa amb la realitat i les necessitats de les empreses familiars.

Associacions Territorials de l’Empresa Familiar són una xarxa d’Associacions sense ànim de lucre que neixen per a secundar i defensar a les empreses familiars d’Espanya, per a contribuir al seu impuls i enfortiment. Entre els seus principals objectius destaca el ser referent institucional, empresarial i social de la realitat de l’Empresa Familiar en cadascuna de les Comunitats Autònomes. Estan vinculades a l’Instituto de l’Empresa Familiar (IEF), al Family Business Network (FBN) i al European Family Business (EFB).

Engloben a més de 1.100 empreses familiars associades de totes les branques de l’activitat productiva que comparteixen els valors de l’Empresa Familiar: estabilitat i constància (visió a llarg termini), compromís (amb les noves generacions, amb l’ocupació, amb la sostenibilitat), cultura emprenedora i cultura de l’esforç.

“L’empresa familiar ha demostrat l’instint profundament resilient i resistent que té al seu ADN”

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va organitzar una sessió, en col·laboració amb KPMG, sota el títol “Gestió de la resiliència en l’Empresa Familiar“, per tractar sobre aquesta característica de l’empresa familiar a l’hora d’afrontar no només les pandèmies globals sinó tots els riscos.

En el seu parlament de benvinguda, el president de l’ASCEF Amadeu Jori va destacar que totes les empreses van actuar “ràpidament per protegir-se davant la gran i sobtada caiguda de l’activitat causada per la pandèmia“. “L’empresa familiar, amb la presa de decisions àgils, va demostrar el seu instint profundament resilient i resistent, que tenen incrustat al seu ADN fruit del seu compromís amb el sosteniment de l’esperit emprenedor a través de les diferents generacions“, va assenyalar Jori.

Per la seva part, Manel Blanco, Soci responsable d’Empresa Familiar de KPMG a Catalunya, va afegir que “les empreses familiars van demostrar també una gran capacitat d’adaptació davant la crisi que hem viscut“.

Maria Jesús Rico, Sòcia de Govern, Risc i Compliment de KPMG, va aprofundir sobre la resiliència de l’empresa familiar i els elements claus per gestionar-la, abans, durant i després de la successió de l’esdeveniment crític. “Afrontar la incertesa exigeix respostes immediates i replantejar estratègies i riscos a mig i llarg termini“, va explicar Rico, qui va subratllar que “la gestió dels riscos emergents amb impacte en la continuïtat del negoci segueix sent una assignatura pendent“.

En aquest sentit, per preparar-se davant un eventual esdeveniment crític, Rico considera que és important començar per analitzar el nostre negoci, treballant en un mapa de riscos que es completi amb un mapa d’impactes, i així treballar en plans de contingència per a situacions amb poca probabilitat però que ocasionarien un gran impacte, com és el cas de la pandèmia. Aquest anàlisi, juntament amb el pla de treball i la seva monitorització s’ha de tenir preparat per quan hi arribi l’esdeveniment imprevist: “això permetrà poder prendre les decisions de manera més ràpida, amb una mirada posada en el futur“, va indicar M. Jesús Rico.

Addicionalment, en la part final de la sessió, es va comptar amb la presència de Jordi Barri, CEO de Teresa Carles Healthy Foods, qui va compartir la seva experiència i quina va ser la seva estratègia de resiliència per fer front a la incertesa que ha provocat la crisi sanitària al sector de la restauració. Per últim, la directora de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona, Pilar Marquès, va participar per plantejar diverses preguntes per aprofundir en el cas de la companyia.

L’ASCEF crea una guia per impulsar la constitució dels Consells de Família que ara només tenen 3 de cada 10 empreses

  • És un instrument voluntari que sovint només es planteja quan s’ha de decidir la successió o davant d’un conflicte
  • La guia, que inclou exemples i un model de reglament, serà gratuïta per a qualsevol família empresària

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) ha creat una guia pràctica sobre la figura del Consell de Família amb l’objectiu d’impulsar que les empreses familiars catalanes articulin aquest instrument de govern corporatiu que actualment només tenen 3 de cada 10 empreses familiars. El Consell de Família és un òrgan voluntari d’autogestió i debat que té com a principals funcions prendre decisions estratègiques sobre l’empresa; actuar com a element de relació entre la família, el consell d’administració i la direcció de l’empresa; preparar la successió familiar i prevenir l’aparició de conflictes familiars. També ha de fomentar la implicació dels membres de la família i crear vincles emocionals amb el negoci.

La guia sobre el Consell de Família, que l’ASCEF posarà a disposició de tots el empresaris familiars de forma gratuïta mitjançant la seva web ascef.com, és un rigorós document teòric que també inclou exemples pràctics i un model de reglament orientatiu.  El manual ha estat elaborat per les Càtedres d’Empresa Familiar de les universitats Abat Oliba CEU, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat de Lleida i ha comptat amb la col·laboració del despatx d’advocats Cuatrecasas.

Com entitat formada per més de 100 empreses representatives del teixit empresarial català hem cregut necessari liderar un projecte de conscienciació i divulgació dels beneficis que té per a les famílies empresàries disposar d’un Consell de Família per poder  generar dinàmiques constructives i perdurables en el temps que ajudin al desenvolupament del projecte empresarial“, afirma Amadeu Jori, president de l’ASCEF.

Per a Jori, “un dels reptes actuals de la família empresària és que només es planteja la necessitat d’un Consell de Família quan s’ha de donar pas a segones o successives generacions o quan es troben davant de situacions que provoquen tensions. Actuar així no és eficaç perquè impedeix generar un entorn de confiança en el que prendre decisions que són estratègiques amb transparència i consens“.

Segons les dades de l’associació (*), a Catalunya, el 39% de les empreses familiars encara estan en mans de l’empresari fundador; en el 48% dels casos la segona generació té una presència majoritària tant en la propietat com en la direcció de l’empresa familiar, mentre que en tercera generació només es troben el 8% de les empreses. En quan al procés de successió, el 48% de les empreses familiars admet que encara no tenen consensuada la forma en la que es produirà el relleu.

Per a l’ASCEF, és important que les famílies empresàries substitueixin els espais de comunicació informals que no són vinculants per la figura del Consell de Família i que al mateix temps regulin el seu funcionament, estructura i funcions definint clarament quines són les seves competències, composició, sistema d’adopció d’acords i fórmules per vehicular-los cap a òrgans de govern de l’empresa.

Segons els experts, el Consell de Família ha de donar especial atenció a la comunicació, la informació i la formació del seus membres. El repte és mantenir un nivell de comunicació fluïda i constant perquè els punts d’unió entre família, propietat i empresa siguin sòlids i que l’empresa familiar consolidi el seu negoci seguint els millors estàndards de bon govern i competitivitat.

Les empreses familiars a Catalunya representen el 88% del nombre total d’empreses, un 76% de l’ocupació privada i el 68% del valor afegit de l’economia. Pel 74% de les empreses familiars la seva naturalesa familiar és un factor positiu i un valor competitiu diferencial.

* Dades de l’enquesta L’empresa Familiar a Catalunya realitzada per l’ASCEF a l’any 2017 sobre una mostra de més de 200 empreses, sòcies i no sòcies de l’organització

L’ASCEF s’adhereix al manifest en defensa de l’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) s’ha adherit al manifest en defensa de l’ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona – El Prat, juntament amb més de 200 entitats representatives del món econòmic i del teixit productiu de la ciutat de Barcelona i del conjunt de Catalunya.

Sota el clam “Sí a l’acord d’ampliació de l’aeroport” es reclama un gran pacte institucional entre les administracions públiques (Aena, Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona i del conjunt del Baix Llobregat) amb la complicitat de les autoritats de la Unió Europea per aprovar l’ampliació de l’aeroport de Barcelona.

L’ampliació prevista consisteix d’una nova terminal satèl·lit i l’ampliació de 500 metres d’una de les pistes paral·leles, amb una inversió estimada de 1.700 milions d’euros; que generaria 83.000 ocupacions directes i un total de 350.000 ocupacions noves a més d’estimular el creixement del PIB català en més de dos punts, de 6,8% al 8,9%.

Aquesta ampliació permetrà no només convertir-se en un destí de turisme sostenible, sinó dinamitzar l’activitat econòmica generant ocupació, atracció i retenció de talent i inversió internacional.

El dimecres 2 de juny s’ha realitzat la lectura del manifest en un acte unitari a ESADE, al qual va acudir el president de l’ASCEF, Amadeu Jori, en representació de l’associació. Entre les entitats de Catalunya que signen el manifest es troben Foment del Treball, PIMEC, Cambra de Comerç de Barcelona, Cercle d’Economia, Círculo Ecuestre, Barcelona Tech City, ESADE, RACC i UFEC.

El manifest està disponible en el següent enllaç al web de l’ASCEF.

Les Associacions Territorials de l’Empresa Familiar signen un acord amb Credit Suisse per impulsar un nou cicle de “L’Empresa Familiar Comparteix”

  • L’entitat financera patrocinarà una nova edició d’aquesta iniciativa que reuneix a empreses familiars de tota Espanya per posar en comú les seves experiències i estratègies

La xarxa d’Associacions Territorials de l’Empresa Familiar, de la qual formen part 18 organitzacions entre aquestes l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF), ha signat un acord amb Credit Suisse pel qual aquesta entitat financera es compromet a patrocinar l’organització d’un nou cicle de jornades sota el títol “L’Empresa Familiar Comparteix“.

D’aquesta manera, es prolongarà durant 2021 una iniciativa que va néixer fa un any, res més decretar-se la pandèmia per Covid-19, i que ha permès a empresaris familiars de tota Espanya i pertanyents als més diversos sectors de l’economia posar en comú les seves experiències i estratègies per encarar la situació sobrevinguda.

La nova edició de “L’Empresa Familiar Comparteix” comprèn quatre sessions que seran celebrades de manera en línia entre els mesos de maig i novembre d’enguany.

Les associacions vinculades a aquest projecte cobreixen la totalitat de les comunitats autònomes espanyoles, i engloben a 1.200 empreses de tots els sectors d’activitat, representant un 10% del PIB nacional.

La seva missió consisteix a defensar a les empreses familiars espanyoles com el motor de l’economia productiva i la generació d’ocupació a la regió, fomentar la cultura empresarial i promoure la continuïtat d’aquest tipus d’empreses.

La signatura de l’acord ha tingut lloc avui de manera en línia entre Matilde de la Penya Elías i Sr. Rafael de Villar Álvarez, en qualitat d’apoderats de Credit Suisse, i David González Pescador, director de l’Associació Càntabra de l’Empresa Familiar (ACEFAM) i representant de la Xarxa d’Associacions de l’Empresa Familiar per a aquest cicle.

“Un major nombre de consellers independents ajuda a una major satisfacció del funcionament del consell”

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va organitzar una sessió, en col·laboració amb Deloitte, sota el títol “Patrimoni Familiar vs Patrimoni i Projecte Empresarial“, en la que es va oferir una visió més acadèmica de l’empresa familiar, la situació actual dels Family Office en el país, i el seu paper en el govern de les companyies.

Carles Garcia, professor de l’IESE Business School, va desgranar l’empresa familiar i el seu govern corporatiu des d’un punt de vista acadèmic, destacant que “quant major és l’empresa familiar, si volem millorar el govern de la companyia i que aquest sigui més eficient, és necessari comptar amb un major nombre d’extern que de membres familiars“. No obstant, va voler subratllar que sempre hi haurà que tenir en compte al consell familiar.

En aquest sentit, el professor Garcia va afirmar que “un major nombre de consellers independents ajuda a una major satisfacció del funcionament del consell“. “La família és qui ha d’aportar, sobretot, els seus valors i missió a l’empresa“, va subratllar no sense abans recomanar que “a partir de la tercera generació és fonamental ensenyar aquests valors a les noves generacions per a que perdurin en el temps“.

El professor Carles Garcia va recordar al llarg de la sessió dels tres punts bàsics que ha de tenir present la família empresària: unitat, compromís amb el negocio i desenvolupament: “Sense unitat només som accionistes; amb alguna cosa més som família. Tampoc podem apreciar el que no coneixem; si es coneix, s’aprecia i se sent representat“. “El que més interessa és tenir accionistes vàlids i responsables, que siguin bons professionals en el que es dediquen“, va comentar en relació a la presència de la família empresarial a la companyia.

Fernando Vázquez, Soci Legal i Responsable del Programa d’Empresa Familiar de Deloitte, va oferir les principals conclusions sobre l’enquesta FOMM Deloitte realitzada a directius i organitzacions dels Family Office a Espanya. Sobre aquests, va destacar que la major quantitat es troba a Catalunya, conviuen dues generacions i majoritàriament gestionen fins a 150 milions d’euros.

Tot i l’auge que sembla tenir el mercat asiàtic, encara el 90% de la inversió que realitzen els Family Office a Espanya es localitza geogràficament a Nord-Amèrica i Europa“, va indicar Váquez, qui també va explicar que les inversions se centren en Real Estate (el 44%) i en actius financers (el 33%).

Per últim, Ignasi Botet, Conseller de CABOEL, empresa membre de l’ASCEF, va explicar la seva experiència professional en l’àmbit de l’empresa familiar i especialment de trànsit a un Family Office. Botet va recordar sobre la gestió i organització del Family Office que, “encara que no hi ha una manera única que sobresurti de la resta, totes es prenen el Family Office com una estratègia de diversificació del risc, ja que en sí es tracta de la gestió del patrimoni de la família en el llarg termini“.

Podeu consultar tota la informació sobre la ponència realitzada a través d’aquest enllaç en la part privada del web.

Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com