Aconseguir els nivells d’excel·lència i bon govern a l’empresa familiar requereix que els socis exerceixin la seva posició amb coneixement i rigor

Programa de formació als accionistes de l'Empresa Familiar

La formació dels accionistes de l’empresa familiar és essencial per al bon funcionament d’aquesta, i és bàsic, com propietaris i propietàries actuals o futurs, tenir els coneixements necessaris. Sota aquesta premissa, l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va organitzar amb èxit una nova edició del programa de formació del soci i sòcia de l’empresa familiar, a càrrec dels experts del despatx d’advocats Cuatrecasas.

La sessió es va plantejar amb l’objectiu d’oferir les eines de coneixement que puguin ajudar a desenvolupar el seu rol d’accionistes amb responsabilitat, ja que per aconseguir els nivells d’excel·lència i bon govern a l’empresa familiar es requereix que els socis i les sòcies exerceixin la seva posició amb coneixement i rigor. La qualitat de la presa de decisions dependrà del coneixement i la informació que es proporcioni als membres de la companyia. Al final, la inversió de recursos en la formació del soci i sòcia ajuda que els membres de la família empresària s’interessin i s’involucrin en la societat.

Per això, és fonamental transmetre a les successives generacions la importància de protegir el patrimoni empresarial i familiar, i que aquesta inquietud per la formació es traslladi a les següents generacions com un element inherent a la responsabilitat que ha de tenir tot soci i sòcia de l’empresa familiar, sigui partícip o no en la gestió.

La sessió va estar dividida en tres parts diferenciades: els drets i les obligacions del soci i sòcia; la protecció patrimonial davant situacions personals; i els aspectes tributaris específics de l’empresa i de la tributació personal dels socis.