Reptes

DIMENSIÓ

Segons les nostres pròpies dades, sabem que una de les variables que caracteritzen el nostre teixit empresarial és la petita dimensió de les empreses familiars en relació a les de la UE i a les d’altres països capdavanters. També sabem que una empresa que creix té més possibilitats de perdurar en el temps. És per això que l’empresa familiar ha de treballar en millorar la seva productivitat, accedir a nous mercats i internacionalitzar-se, invertir en R+D+I i transformar-se tecnològicament per ser més competitives, resistir millor als canvis de cicle i ampliar la seva capacitat de creixement.

FORMACIÓ

En qualsevol empresa, les persones que la formen són importants. En l’empresa familiar més, ja que el capital humà té un impacte directe en el projecte de futur. Cal potenciar el talent intern, captar l’extern, ser capaços de traslladar els objectius al conjunt dels treballadors i compartir els reptes.
A nivell educatiu, s’ha d’intentar escorçar les distàncies entre el que s’estudia i les necessitats reals del món empresarial.

SUCCESSIÓ

En tota empresa familiar, el relleu generacional té com a protagonistes a la persona que deixa el càrrec, al successor 
i a la resta de membres de la família que són accionistes. 
És un moment sensible en qualsevol organització ja que té com a objectiu garantir la continuïtat i el desenvolupament del 
llegat mantenint l’equilibri entre família, propietat i empresa.

En aquest context, no només s’ha de preparar el natural procés de successió, sinó també pensar en la forma 
d’aconseguir accionistes compromesos, vinculats activa 
i emocionalment al projecte. Aquest procés ha d’estar preparat i estructurat i en ell han de confluir estratègia, organització 
i governança.

Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com