En xifres

  • Les empreses familiars a Catalunya suposen el 88,3% de la totalitat de les empreses privades, contribueixen el 69% del Valor Afegit Brut (VAB) i generen el 76% dels llocs de treball privats.
  • Les empreses familiars aporten més ocupació per un mateix nivell de vendes que altres empreses. Per cada milió de facturació es mantenen 9 llocs de treballs.
  • La segona generació té una presència majoritària tant a la propietat com a la direcció.
  • La mitjana de treballadors d’una empresa familiar és de 45 persones.
  • Quasi un 5% de les empreses familiars són empreses centenàries.
  • El 80% de les vendes es realitza en àmbit nacional.
  • L’exportació suposa el 20% de les vendes. El principal mercat exterior és l’europeu.
  • El 74% dels empresaris familiars consideren que la naturalesa familiar és un element que afavoreix la seva competitivitat
88,3%
d’empreses catalanes són empreses familiars
69%
del Valor Afegit Brut (VAB) aportat
76%
de llocs de treball privats generats
1M>9
Per cada milió facturat,
9 llocs de treball
45
Treballadors de mitjana
5%
Empreses centenàries
80%
Vendes nacionals
20%
Vendes al mercat europeu
74%
dels empresaris creuen que la naturalesa familiar afavoreix la competitivitat
Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com