Objectius

COM ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL

 • Analitzar els temes que afecten a l’empresa familiar aportant continguts i dades de valor.
 • Ser un agent actiu en l’àmbit econòmic, polític i social per promoure el debat públic.
 • Projectar a la societat una imatge rigorosa del que és l’empresa familiar i el rol que juga al teixit econòmic català.
 • Apropar la Universitat i la Formació Professional al món de 
l’empresa.

COM A ENTITAT

 • Fomentar l’esperit empresarial.
 • Crear un espai d’intercanvi d’experiències i coneixement 
entre els socis.
 • Propiciar sinergies d’interès comú entre els associats.
 • Fomentar l’esperit empresarial a les noves generacions 
i les dones.

COM A COL.LECTIU

 • Treballar en pro l’entorn familiar.
 • Potenciar l’orgull de pertinença.
 • Facilitar la relació i donar eines pels diferents nivells 
d’implicació dels membres de la família en el projecte empresarial.
Si necessites més informació contacta amb nosaltres ascef@ascef.com