“Els ODS no és una qüestió de responsabilitat social, sinó una obligació per a la sostenibilitat”

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són una iniciativa impulsada per Nacions Unides per donar continuïtat a l’agenda de desenvolupament que han sigut adaptats per tots els països però, també, necessiten de la participació del sector privat. Amb aquesta premissa l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) va organitzar una sessió oferta per Silvia Urarte, professora titular de la Universitat Oberta de Catalunya en Responsabilitat Social Corporativa.

Els objectius de la ponència eren, més enllà d’analitzar els 17 objectius generals marcats a l’Agenda 2030, mostrar la vinculació pràctica d’aquests ODS a l’activitat de les empreses i alinear els objectius estratègics de la companyia amb els diferents ODS. “Els ODS han de formar part de la cultura empresarial, convertint-se en un valor corporatiu de l’empresa“, va assegurar Silvia Urarte.

Els estats són els principals responsables de l’Agenda 2030, però és necessària la participació i implicació del sector privat per poder complir amb els diferents ODS. No es tracta d’una qüestió de responsabilitat social, és més bé una obligació per a la sostenibilitat“, va explicar Urarte.

El que destaca dels 17 ODS és la seva “universalitat” i transversalitat. “Són globals perquè estan pensats per a tots els països, i també són universals perquè estan pensats per a totes les persones“. La seva transversalitat s’explica en que treballar en l’aplicació d’un d’aquests té implicació en el compliment d’un altre. Per exemple, l’objectiu 8 (promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom) està relacionat amb l’objectiu 12 (garantir modalitats de consum i producció sostenibles).

Podeu consultar tota la informació sobre la ponència realitzada a través d’aquest enllaç a la part privada del web.