L’ASCEF crea una guia per impulsar la constitució dels Consells de Família que ara només tenen 3 de cada 10 empreses

  • És un instrument voluntari que sovint només es planteja quan s’ha de decidir la successió o davant d’un conflicte
  • La guia, que inclou exemples i un model de reglament, serà gratuïta per a qualsevol família empresària

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) ha creat una guia pràctica sobre la figura del Consell de Família amb l’objectiu d’impulsar que les empreses familiars catalanes articulin aquest instrument de govern corporatiu que actualment només tenen 3 de cada 10 empreses familiars. El Consell de Família és un òrgan voluntari d’autogestió i debat que té com a principals funcions prendre decisions estratègiques sobre l’empresa; actuar com a element de relació entre la família, el consell d’administració i la direcció de l’empresa; preparar la successió familiar i prevenir l’aparició de conflictes familiars. També ha de fomentar la implicació dels membres de la família i crear vincles emocionals amb el negoci.

La guia sobre el Consell de Família, que l’ASCEF posarà a disposició de tots el empresaris familiars de forma gratuïta mitjançant la seva web ascef.com, és un rigorós document teòric que també inclou exemples pràctics i un model de reglament orientatiu.  El manual ha estat elaborat per les Càtedres d’Empresa Familiar de les universitats Abat Oliba CEU, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Internacional de Catalunya i Universitat de Lleida i ha comptat amb la col·laboració del despatx d’advocats Cuatrecasas.

Com entitat formada per més de 100 empreses representatives del teixit empresarial català hem cregut necessari liderar un projecte de conscienciació i divulgació dels beneficis que té per a les famílies empresàries disposar d’un Consell de Família per poder  generar dinàmiques constructives i perdurables en el temps que ajudin al desenvolupament del projecte empresarial“, afirma Amadeu Jori, president de l’ASCEF.

Per a Jori, “un dels reptes actuals de la família empresària és que només es planteja la necessitat d’un Consell de Família quan s’ha de donar pas a segones o successives generacions o quan es troben davant de situacions que provoquen tensions. Actuar així no és eficaç perquè impedeix generar un entorn de confiança en el que prendre decisions que són estratègiques amb transparència i consens“.

Segons les dades de l’associació (*), a Catalunya, el 39% de les empreses familiars encara estan en mans de l’empresari fundador; en el 48% dels casos la segona generació té una presència majoritària tant en la propietat com en la direcció de l’empresa familiar, mentre que en tercera generació només es troben el 8% de les empreses. En quan al procés de successió, el 48% de les empreses familiars admet que encara no tenen consensuada la forma en la que es produirà el relleu.

Per a l’ASCEF, és important que les famílies empresàries substitueixin els espais de comunicació informals que no són vinculants per la figura del Consell de Família i que al mateix temps regulin el seu funcionament, estructura i funcions definint clarament quines són les seves competències, composició, sistema d’adopció d’acords i fórmules per vehicular-los cap a òrgans de govern de l’empresa.

Segons els experts, el Consell de Família ha de donar especial atenció a la comunicació, la informació i la formació del seus membres. El repte és mantenir un nivell de comunicació fluïda i constant perquè els punts d’unió entre família, propietat i empresa siguin sòlids i que l’empresa familiar consolidi el seu negoci seguint els millors estàndards de bon govern i competitivitat.

Les empreses familiars a Catalunya representen el 88% del nombre total d’empreses, un 76% de l’ocupació privada i el 68% del valor afegit de l’economia. Pel 74% de les empreses familiars la seva naturalesa familiar és un factor positiu i un valor competitiu diferencial.

* Dades de l’enquesta L’empresa Familiar a Catalunya realitzada per l’ASCEF a l’any 2017 sobre una mostra de més de 200 empreses, sòcies i no sòcies de l’organització