Presentació Observatorio INBONIS de la Empresa Familiar: Les empreses familiars tenen millor qualificació creditícia que les no familiars

El dimarts 27 de febrer, l’Associació Catalana de l’Empresa familiar, ASCEF ha presentat l’Observatorio INBONIS de la Empresa Familiar, desenvolupat per Inbonis Rating, l’agència de qualificació creditícia pionera a la valoració de pimes i midcaps a Europa, amb el suport de l’Instituto de la Empresa Familiar. Alberto Sánchez Navalpotro, CEO d’Inbonis Rating, i Esteban Sastre, director d’economia i empresa de l’IEF, han presentat l’informe de l’Observatorio. Un dels avantatges de la qualificació creditícia és que, més enllà dels informes quantitatius de comptes, la qualificació incorpora criteris qualitatius referits a model de negoci, riscs financers, govern corporatiu o entorn econòmic.

Després d’emetre més de 550 informes de qualificació creditícia, la primera conclusió de l’Observatori INBONIS és que les empreses familiars tenen millor valoració que les no familiars: més del 77% de les empreses familiars obtenen qualificacions compreses entre B i BBB, en contrast amb el 67 % de les empreses no familiars que se situen en aquest rang. A més, s’observa un increment significatiu en el percentatge d’empreses que arriben a la qualificació BB: gairebé el 44% en el cas d’empreses familiars, en comparació de menys del 35% per a les no familiars. Les causes són els valors intrínsecs de l’empresa familiar: vocació de continuïtat, un accionariat amb experiència i equips molt compromesos.

A més, s’observa una correlació entre aplicació de criteris ESG i rating creditici: les empreses familiars amb millor qualificació creditícia tenen una gestió millor dels seus riscos ESG, així, només les empreses familiars amb una bona gestió d’ESG arriben a la qualificació creditícia BB+.
Els responsables de l’Observatori han explicat que la incorporació dels aspectes qualitatius a l’anàlisi de riscos redueix la probabilitat d’impagament percebuda en més de 30 punts, de manera que l’estat de les empreses és substancialment millor del que només poden dir els seus estats financers. A més, les empreses familiars són més resilients, superen millores les crisis econòmiques perquè s’adapten millor i resisteixen millor la caiguda d’ingressos.

Un aspecte a millorar que assenyala l’Observatori per a l’empresa familiar és la gestió financera, especificant que hi ha marge de millora en la diversificació de les fonts de finançament o equilibrant la seva política de pagaments i cobraments, per exemple. Per això, la segona part de la sessió s’ha dedicat a analitzar quines són les possibles fonts de finançament més enllà de la banca per a les empreses avui.

A la taula rodona moderada per Jaume Alsina, president de l’ASCEF, hi han participat Alberto Sánchez Navalpotro, Alicia Martín, directora comercial de LB Oprent, i Quim Pagespetit, director financer de Casa Mas. Alberto Sánchez ha recordat que ens trobem davant d’un canvi de paradigma en què els banc estan poc disposts a oferir crèdits a llarg termini, per la qual cosa les empreses han d’aprofitar les oportunitats que ofereixen les alternatives de finançament. Per això, ha estat especialment interessant conèixer el testimoni dels altres dos convidats que han compartit la seva experiència en la recerca i obtención de finançament privat i públic a llarg termini.