L’Europa post-Covid tindrà un model productiu més ecològic, digital i resilient

La Unió Europea ha fet un especial esforç en transmetre a ciutadans i empreses que el seu pressupost a llarg termini, juntament amb el Next Generation EU (Fons Europeus per a la recuperació), serà “el major paquet d’estímul mai finançat a través del pressupost de la UE“. Un total de 1,8 bilions d’euros que ajudaran, segons aquesta organització politicoeconòmica, a reconstruir la Europa posterior a la COVID-19, “que serà més ecològic, digital i resilient“.

L’entorn econòmic està vivint un moment històric, ja que des de les institucions i des del conjunt de la societat civil s’estan establert les bases d’un procés de canvi a mig i llarg termini.

Next Generation EU és un instrument d’emergència puntual de durada limitada i utilitzat exclusivament per a mesures de resposta i recuperació, que aportarà 750.000 M€, dels que més de 140.000 M€ van dirigits a Espanya: 72.700 M€ en subvencions i 67.300 M€ en préstecs. Una injecció econòmica que representa més del 11% del PIB del nostre país.

Aquests fons es vertebren principalment entorn de dos grans vectors de transformació: la transició ecològica, amb un 37% de les ajudes, i la transformació digital, amb un 33% del total dels recursos. La igualtat de gènere i la cohesió social i territorial s’inclouen com eixos transversals.

Els fons de Next Generation EU es materialitzaran a través dels Pressupostos Generals de l’Estat, després de l’aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). L’Administració General de l’Estat transferirà els fons a les Comunitats Autònomes i Entitats Locals a través de convenis i subvencions, que hauran estar vinculades a les polítiques públiques d’un dels eixos prioritaris.

Els experts assenyalen que s’hauran d’establir missions que transformen l’economia. Alguns exemples són generar indústries avui inexistents a partir dels centres de recerca, com per exemple el disseny del xip europeu, transformar el turisme en més productiu, ser més eficients en sanitat, transformar la indústria automobilística per produir vehicles elèctrics i autònoms, o consolidar l’ecosistema de les startups del sector digital i del biotecnològic.

Per ampliar la informació: