Entrevista: “La innovació és la forma de combinar l’adaptació al canvi i l’anticipació als possibles canvis”

Parlem d’innovació amb la Dra. Pilar Marquès i la Dra. Andrea Bikfalvi, de la Càtedra  Cambra de l’empresa familiar de la Universitat de Girona

Què és innovar avui?

Innovar avui pren moltes formes, pot afectar a diverses parts de l’empresa, els seus inputs i outputs, i pot tenir diferents intensitats d’impacte. Això permet definir diferents tipologies d’innovació, però la classificació oficial bàsica de la innovació comença per la innovació més coneguda, perquè és molt visible per als clients, que és la innovació en producte o serveis. Aquesta  consisteix a oferir productes o serveis nous o significativament millorats, per exemple amb noves prestacions tècniques, components, materials, software, comoditat, etc. Actualment, també es parla de la innovació en el product-system que es refereix a la innovació que incorpora productes complementaris i serveis. Aquest seria el cas, per exemple, d’unes sabates esportives que incorporen sensors que comuniquen informació a una App dedicada al monitoratge de l’activitat esportiva. El conjunt de sabates, sensors i App, formarien el product-system innovador.

A continuació trobem la innovació de procés, que té a veure amb millores en els mètodes productius o d’entrega del producte, i que sol implicar canvis en tècniques, màquines i software. Aquestes innovacions en procés, són de naturalesa molt tecnològica. Per exemple, la robotització és una innovació en procés, i també ho seria l’ús de la intel·ligència artificial, sigui per a la producció o per a la venda.

Per la seva banda, la innovació organitzativa implica utilitzar noves pràctiques empresarials, formes d’organització del treball o de relacions externes. Per exemple, una empresa pot adoptar sistemes Lean o consolidar el teletreball. Aquestes innovacions no estan necessàriament basades en la tecnologia, encara que actualment les tecnologies digitals són imprescindibles en totes les funcions empresarials.

La quarta tipologia clàssica d’innovació és la innovació en marketing, quan es realitzen canvis de disseny, preu, packaging, formes de distribució o de promoció del producte. Actualment, també s’hi inclourien els possibles canvis en l’engagement dels clients, per exemple si fem una aplicació de rutes esportives de muntanya on els usuaris poden socialitzar, compartir o competir.

Més recentment es va afegir la categoria d’innovació del model de negoci per indicar un conjunt sistemàtic de canvis que porten a una empresa a crear o capturar valor de forma molt diferent de com ho feia abans. Per exemple, l’empresa comercial que passa de ser presencial a digital, modifica tot el seu funcionament; canvia el seu model de negoci.

Quins objectius té la innovació?

La innovació empresarial té l’objectiu de crear i mantenir l’avantatge competitiu de l’empresa, per tal d’assegurar la seva viabilitat no només a curt termini sinó a llarg termini. La innovació és la forma de combinar l’adaptació als canvis de clients o de l’entorn, i l’anticipació als possibles canvis.

Qui ha de vetllar per la innovació en l’empresa familiar?

La innovació és una prioritat estratègica de l’empresa, la familiar i la no familiar. Si no és la primera, està al rànquing de les tres primeres prioritats. Com que la innovació és la forma de mantenir l’empresa amb avantatge competitiu, que és l’essència de la supervivència de l’empresa, la innovació és responsabilitat dels més alts nivells de l’empresa. En una empresa familiar, és responsabilitat de la direcció, però també del govern de l’empresa i, en última instància, dels accionistes de l’empresa. Tota l’empresa ha de treballar per a la innovació, cadascú des del seu lloc de treball i amb les seves competències, però la responsabilitat és d’aquells que han de fer sobreviure l’empresa familiar.

Quins són els principals obstacles per incorporar innovació en l’empresa familiar?

L’empresa familiar sol tenir dues característiques que poden ser virtuts en algun sentit, però obstacles per a la innovació. La primera és ser conservadora. Per a moltes famílies empresàries, una gran part del seu patrimoni econòmic i socioemocional es troba concentrat en l’empresa familiar, sobretot si és una única empresa, però també si és un grup d’empreses no gaire diversificat. Per no posar en perill aquest patrimoni, les empreses familiars controlen molt el nivell de risc que assumeixen. Això pot fer que frenin la realització d’innovacions que presenten un nivell elevat de risc.

Un segon obstacle és la preferència de les empreses familiars per la preservació de la tradició i el llegat empresarial. Aquests elements, s’han demostrat valuosos a l’empresa familiar per sobreviure fins al moment actual, però potser no es poden mantenir igual per fer front als reptes actuals amb els clients i l’entorn. Si l’empresa familiar vol protegir massa la tradició o el llegat familiar, potser frenarà la realització d’algunes innovacions.

L’empresa familiar és més innovadora que altres empreses?

Les empreses familiars són innovadores malgrat algunes característiques que les frenen. Un estudi rigorós i validat sobre la innovació a les empreses familiars, publicat l’any 2016, que sintetitzava els resultats de 108 estudis previs referits a 42 països diferents, va demostrar que les empreses familiars invertien menys en innovació, però convertien aquesta inversió en més resultats d’innovació (outputs), que les portaven a uns nivells d’innovació (outputs) superiors als de les empreses no familiars.

Si en comptes de mirar a empreses establertes, considerem les empreses naixents (start ups), cal dir que una bona part són familiars i, la gran majoria, neixen oferint innovacions. Aquesta és una altra font d’innovació dins el teixit d’empreses familiars.