“És fonamental potenciar, cuidar i donar suport a les empreses responsables amb l’entorn i compromeses amb l’ocupació”

La pandèmia de la Covid-19 ha derivat en una crisi davant la qual les empreses familiars tindran un paper clau donada la seva importància en l’economia, ja que suposen el 88% de la totalitat de les empreses privades, contribueixen en el 69% del Valor Afegit Brut (VAB) i generen el 76% dels llocs de feina privats.

L’estat d’alarma va posar de manifest la importància de potenciar, cuidar i donar suport a aquelles empreses responsables, que generen entorn de confiança, compromeses amb l’ocupació i l’entorn, i orientades a la continuïtat del negoci”, explica Fernando Álvarez, subdirector de la Càtedra d’Empresa Familiar i Creació d’Empreses de la Universitat Abat Oliva CEU, una de les cinc càtedres a Catalunya impulsades per l’ASCEF. “No és casualitat que aquestes siguin les característiques més habituals de les empreses familiars”, afegeix.

Una vegada superat l’estat d’alarma, però encara en el context de la Covid-19, Fernando Álvarez, assegura que “la clau de la continuïtat empresarial estarà en abordar el futur incert que ens espera, amb capacitat per transmetre sensació de confiança i control de la situació als grups d’interès”.

Álvarez afirma que les empreses hauran de saber “generar i comunicar experiències als consumidors; tenir equips de treball compromesos; i disposar de liquiditat suficient per el que queda d’any, amb reduït endeutament o sense necessitat de generar nou endeutament”.

Davant el context actual, també serà fonamental que l’empresa tingui “habilitat per adaptar-se a les circumstàncies i als canvis normatius que es vagin introduint, sent gestionada amb un lideratge visionari i empàtic”.

En aquesta situació, Fernando Álvarez considera que “la universitat ha de continuar generant i compartint coneixement orientat a la millora de la societat, formant noves generacions amb capacitat de prendre decisions en situacions d’incertesa”.

S’ha de posar en valor l’important paper que juguen les empreses en la creació d’ocupació i la cohesió social; i l’imprescindible paper que té assignat el sector públic en establir les regles de joc que permetin aconseguir un creixement competitiu i inclusiu de la seva economia. El sector públic i el sector privat es necessiten i s’han de potenciar el seu enteniment”.

El futur passa per la necessitat de potenciar un teixit empresarial responsable i sostenible, que doni respostes a un consumidor cada vegada més conscient i exigent. Estem davant un canvi de paradigma al que cal donar resposta, i la Universitat té molt que dir en aquest sentit”, conclou Álvarez.