Les relacions de parella i les seves implicacions patrimonials a la segona sessió sobre Compliance Patrimonial

Segona sessió del cicle Compliance Patrimonial, una assignatura pendent a la família empresària? organitzada amb la col·laboració de Cuatrecasas a la Cambra de Comerç. La sessió va abordar de forma pràctica i dinàmica les implicacions jurídiques i patrimonials del matrimoni i la relació de parella, tant des del punt de vista del règim econòmic aplicable durant la relació, com les conseqüències econòmiques derivades de la separació, el divorci i la ruptura de la convivència. Pilar Pérez-Valenzuela i María Moína van destacar la importància de comptar amb règim econòmic més idoni a la situació personal i composició del patrimoni, així com adoptar mesures preventives que ajudin a reduir les conseqüències econòmiques que pogués derivar-se de la ruptura.