Les famílies empresàries han de preveure que matrimonis, divorcis o d’altres situacions personals poden afectar al patrimoni

Fets  que normalment queden a l’esfera privada de qualsevol família, com es un matrimoni, un divorci, un conflicte, una rivalitat generacional o una mort, tenen una gran  transcendència en l’empresa familiar. Identificar aquestes situacions, conèixer-les i preveure-les és fonamental per preservar l’harmonia i el patrimoni familiar. Aquests i d’altres aspectes van ser tractats a la conferència “Quines situacions familiars poden posar en risc l’empresa familiar” que va tenir lloc la setmana passada organitzada per ASCEF i Cuatrecasas.

Per Cuatrecasas, la família empresària ha de ser conscient de que aquestes situacions poden afectar al projecte empresarial i que és necessari pensar tant en  la composició de la família actual com en la futura.  A la conferència també es va destacar que família, negoci i propietat són tres aspectes diferents però que estan relacionats amb la unitat familiar. La família empresària ha de tenir mecanismes de resposta per quan es produeixin aquestes situacions que puguin posar en risc la continuïtat de l’empresa.