Les dones aporten el 51’88 del PIB segons un estudi de PIMEC

El passat divendres 10 de novembre es va presentar a ASCEF l’estudi “L’aportació de la dona a l’economia espanyola”, impulsat per la Comissió Dona i Empresa de PIMEC que pretén visibilitzar i reconèixer el valor que les dones sumen a nivell socioeconòmic a nivell estatal, amb xifres segmentades per sectors professionals, tenint en compte que una part substancial del treball que realitzen les dones no està formalment quantificada.

A més, a partir de les dades obtingudes amb aquest estudi, es realitzaran propostes amb perspectiva de gènere que facilitin la gestió equilibrada i igualitària de les polítiques socioeconòmiques, tenint en compte el repartiment de fons públics de subvencions com per exemple els Fons Next Generation.

Segons l’estudi “L’aportació de les dones a l’economia espanyola”, que compta amb la col·laboració de la Universitat de Santiago de Compostel·la, es constata que les dones aporten el 51,88% del PIB.
L’informe explica que, tot i que hi ha hagut avenços (la força laboral de les dones és ja del 70,1%, pel 79% de la masculina), persisteixen les desigualtats que perjudiquen la dona: una menor ocupació (58,8% de les dones per un 68,7% dels homes), un major atur, una menor qualitat del treball (més parcialitat i temporalitat), menors salaris (la diferència salarial va del 8% segons l’OCDE al 23% segons l’enquesta d’estructura salarial en el cas de les treballadores, i puja al 29% per a les dones autònomes, segons dades de l’OCDE), i menors bases de cotització (cosa que repercuteix en una bretxa en les pensions del 46%).

Ens cal, doncs, aplicar mesures correctores, criteris i indicadors que ens permetin garantir l’equitat de gènere en les decisions d’assignació de fons. Des de PIMEC volen contribuir a generar aquests indicadors i aquestes propostes, aspectes en els quals treballaran aquest proper any com a continuació de l’informe presentat.