L’ASCEF presenta “RETOS Y RIESGOS DE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR”, el primer llibre que aborda el relleu generacional des del triple enfocament econòmic, jurídic i psicològic

L’Associació Catalana de l’Empresa Familiar (ASCEF) ha presentat al Col·legi Notarial de Catalunya el nou llibre “RETOS Y RIESGOS DE LA SUCESIÓN EN LA EMPRESA FAMILIAR”, editat per Aranzadi, amb el suport d’ASCEF i Crowe, coordinat pel Dr. Jorge de Juan Casadevall i Antoni Bosch Carrera, i el primer a abordar el relleu generacional des d’un triple enfocament econòmic, jurídic i psicològic. “Aquesta és la seva gran originalitat. Per primera vegada s’aborda en un estudi d’aquestes característiques la problemàtica del relleu generacional des d’aquesta triple perspectiva, donant compte de la seva complexitat intrínseca i oferint una solució integrada, des de l’organització empresarial i responent a múltiples aspectes civils, mercantils o fiscals que suscita, però sense oblidar la imprescindible gestió emocional que acompanya un procés d’aquesta naturalesa”, afirma Jaume Alsina, president d’ASCEF, que prologa el llibre, on també incideix que el relleu generacional és de tal complexitat que ha de ser fruit d’una planificació acurada successòria, amb la implicació de tots els membres de la família i amb l’ajuda externa de professionals perquè la successió sigui un èxit.

‘Reptes i Riscos de la Successió de l’empresa familiar’ és una obra col·lectiva i multidisciplinària d’ASCEF amb les càtedres catalanes integrades a la Xarxa de Càtedres de l’Empresa Familiar de l’Institut de l’Empresa Familiar. Professors universitaris d’aquestes càtedres, que compaginen les seves funcions acadèmica i professional, han abocat tot el saber a aquesta gran obra, des de les seves respectives disciplines, garantint així la transferència del coneixement des del món universitari al de la família empresària, en cinc capítols: “ Formes de successió de l’empresa familiar”, “Reptes i riscos de la successió”, “Reptes psicològics de la successió”, “Reptes i riscos psicològics de la successió” i “Planificació successòria”.

“En el llibre s’exposen totes les dificultats que es generen en aquesta transició i les forces que incideixen contra una planificació satisfactòria de la successió. L´objectiu és ajudar els membres de l´empresa familiar a comprendre els problemes ia enfrontar-se a la successió analitzant totes les opcions”, explica el Dr. Jorge de Juan Casadevall, coordinador del llibre, director de la Càtedra d’Empresa Familiar Bosch-Aymerich, soci a Crowe Legal i Tributari i Advocat de l’Estat (Exc). Davant d’aquest escenari, el llibre planteja la consecució d’una successió amb èxit mitjançant una planificació acurada. “El gran objectiu d´una successió reeixida ha de ser liderar una empresa rendible, mantenir la cohesió i harmonia familiar, donar una continuïtat generacional al´empresa, i preservar el patrimoni“, afirma Antoni Bosch Carrera, coordinador del llibre, notari i professor de Dret Civil de la UIC.

“Els avantatges d’una successió amb èxit són la construcció d’una relació harmoniosa per a la família i l’empresa; l’impuls d’una cultura familiar i empresarial establerta en uns valors i un somni compartits; l’augment de les possibilitats d’èxit, en evitar la incertesa que eleva el risc de conflicte; la resolució de conflictes en temps més curts i de manera constructiva; i la planificació del desenvolupament personal i professional de la generació següent, donat que el lideratge és el factor diferencial d’una empresa familiar i d’una família empresària amb èxit”, explica el professor Bosch.

“És molt important que les qüestions legals no compliquin encara més el procés successori, de per si mateix complex. El paper del dret és fonamental. Arbitra els instruments jurídics per acompanyar en aquest procés i convoca aspectes tan dispars com el règim econòmic conjugal, el dret successori, el govern corporatiu de la família empresària, el control de la transmissibilitat de participacions socials fora del nucli familiar, els instruments jurídics de transmissió de l’Empresa Familiar (successió testamentària o pactada, o donació), i l’adequada optimització fiscal”, puntualitza el Dr. de Juan Casadevall.

El llibre conclou que cal separar Propietat/Gestió/Família, i aporta diferents fórmules tenint en compte també el compromís social, ambiental i de bon govern (ESG) de l’empresa. Des de l’angle empresarial, és important dotar-se d’una estructura corporativa òptima que permeti el govern adequat de l’empresa familiar i anima a adoptar el Protocol Familiar, figura jurídica producte de l’autoregulació que és el document apropiat per delimitar aquests tres cercles (Propietat, Gestió i Família). Des de la perspectiva jurídica, recorda que la manca de planificació pot portar a una litigiositat elevada o a una càrrega fiscal tan alta que impedeixi la viabilitat econòmica de l’empresa. I, des de l’enfocament psicològic, incideix a buscar l’equilibri entre acompanyar i delegar el successor, transmetent confiança, permetre l’error i l’aprenentatge, amb un estil participatiu i oferint oportunitats, i que el mentoring de les noves generacions és un instrument valuós per a facilitar el procés de successió i que aquesta sigui exitosa.