Èxit de la Jornada sobre novetats fiscals de l’ASCEF

Fa uns dies, l’ASCEF, en col·laboració amb Andbank i Cuatrecasas, va celebrar la seva jornada sobre Novetats Fiscal, on la Marian Fernández, responsable d’Estratègia d’Andbank Espanya, va compartir l’esperable evolució macroeconòmica, els escenaris oberts, des de la resistència de les economies, una suau desacceleració, a períodes recessius, i en funció d’això les grans línies de cara a la inversió en els diferents mercats financers, des de la renda fixa a la variable, Pilar Pérez-Valenzuela, responsable de la pràctica civil de Cuatrecasas, va destacar la rellevància de reflexionar sobre les expectatives de la família i les prioritats i inquietuds de cadascun dels seus membres, per poder enfocar el pla de successió més adequat i els instruments jurídics idonis. Els socis de l’Àrea financera tributari de Cuatrecasas, Javier Ragué, Xavier Xivillé i Oscar Bertrán, es van centrar en l’experiència amb l’Administració tributària en la relació amb el règim fiscal de l’empresa familiar i els requisits que ha de reunir l’activitat d’arrendament d’immobles, les operacions de reestructuració empresarial i els excedents de tresoreria.