Esmorzar-col·loqui amb el Conseller Hble. Sr. Carles Campuzano

Iniciant aquest 2024, comencem les nostres activitats amb la celebració d’un esmorzar-col·loqui amb l’Hble. Sr. Carles Campuzano, conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de diferents empresaris familiars catalans de l’ASCEF.