ENTREVISTA:“La gestió emocional és clau per al correcte desenvolupament del pla successori. Ha d’afrontar-se amb transparència, diàleg i participació dels membres de la família”.

La Successió a l’Empresa Familiar és un moment clau, en parlem amb Jordi de Juan, Advocat de l’Estat (Exc.), Doctor en Dret i Director de la Càtedra d’Empresa Familiar Bosch Aymerich. Soci a Crowe Legal i Tributari

Què cal incloure en un full de ruta de la successió?
En el full de ruta d’un pla successori en l’empresa familiar han d’incloure’s, amb caràcter essencial tres aspectes:
– La designació del successor;
– la gestió emocional del successor, sent aquesta una qüestió molt rellevant; i
– el disseny de l’estructura jurídica de la successió.
No sent una qüestió principal, ha de tenir-se en compte la càrrega fiscal de la successió, sent molt rellevant per a garantir la pervivència de l’empresa familiar. Per a això, és imprescindible comptar amb un adequat assessorament jurídic i fiscal d’un especialista en matèria d’empresa familiar.

Quin sén els principals aspectes interns i externs per decidir el successor?
Un bon successor de l’empresa familiar ha de reunir una sèrie de condicions, a saber: (I) coneixement del negoci, (II) aptitud per al lideratge de l’empresa familiar, i (III) formació tècnica i professional per a liderar el relleu generacional.

Qui ha de decidir la successió i qui l’ha d’executar?
La decisió sobre la successió en l’empresa familiar ha de ser realitzada pel propi empresari. Sense perjudici de l’anterior, la mateixa ha de ser gestionada tant amb la família com amb la pròpia empresa.
Pel que fa a l’execució del pla successori, l’adequat és que la mateixa es realitzi al si de l’àmbit empresarial.

Hi ha un moment clau per posar en marxa el procés de successió?

En l’àmbit successori, com a garantia d’un correcte relleu generacional, el fonamental és la planificació. L’adequat és anticipar-se al moment de la successió, sense que necessàriament hagi d’estar vinculada al moment de la defunció de l’empresari. A vegades fins i tot és convenient preparar el relleu generacional en vida de l’empresari.

Com s’han de gestionar les emocions de la família?
La gestió emocional és una qüestió clau per al correcte desenvolupament del pla successori. Ha d’afrontar-se amb transparència, diàleg i participació dels membres de la família. A vegades és convenient acudir a un psicòleg especialitzat en gestió i resolució de conflictes familiars.