En el XXIV Congrés Nacional del IEF, ASCEF reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Sota el lema “Treballem per una societat millor“, el Congrés, organitzat per l’IEF, amb la col·laboració de Adefan i el patrocini de Santander i KPMG, vol fer palesa la contribució econòmica i social de les empreses familiars al llarg de generacions. Els presidents de l’IEF i de les Associacions Territorials vinculades han signat  una declaració institucional en la què es comprometen a promoure entre les empreses familiars les millors pràctiques de gestió per afavorir la sostenibilitat empresarial, social i mediambiental.

El compromís empresarial fa referencia a que la  missió de l’empresa familiar és satisfer les necessitats de clients i consumidors tenint en compte els interessos dels seus treballadors,  proveïdors, comunitats en les quals operem i la societat en el seu conjunt, gestionant les empreses amb una visió de llarg termini, pensant en les següents generacions, amb criteris ètics que permetin un creixement sostenible.

En relació al compromís social, l’empresa familiar es compromet a fomentar la diversitat, promoure la igualtat entre els gèneres, la inclusió social i la generació d’ocupació estable i de qualitat, adequat a les necessitats de les empreses.

Per compromís mediambiental, les organitzacions familiars entenen la gestió de les empreses de manera respectuosa amb el medi ambient, implantant les modificacions necessàries en els  processos per reduir i, eventualment, eliminar les emissions de C02, així com el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU.