Els empresaris familiars valoren amb un 4,95 la situació econòmica actual

Els empresaris familiars valoren amb un 4,95 la situació econòmica actual, a l’enquesta realitzada durant el XXIV Congrés Nacional de l’Empresa Familiar, que reuneix a més de 500 empreses familiars a Pamplona. Aquesta valoració és gairebé un punt superior al 4,1 amb què es va valorar el 2020 passat. Un 53% dels enquestats considera també que s’ha produït un augment moderat de l’activitat amb una limitada creació neta de llocs de treball i creu que pel 2022 es registrarà un augment en les xifres de vendes.

Fidels als valors de l’empresa familiar, el 74% dels enquestats opina que, de complir-se les previsions de creixement, reinvertiria la major part dels beneficis, una actitud que s´ha mantingut en els darrers tres anys.

Pel 58% dels empresaris, el principal risc de l’economia actualment  es la falta de subministres i la inflació, seguit d’un 20% que considera que és la manca de reformes.

En quan als fons europeus  de Next Generation, el 59% dels empresaris familiars afirma no haver participat i en referencia al seu rol durant la pandèmia, el 87% el qualifica de rellevant.

Els empresaris familiars també han opinat sobre una possible modificació a l’alça en el marc fiscal de la successió. Pel 64% aquest increment descapitalitzaria l’empresa,  el que incidiria en la seva capacitat de créixer i de generar llocs de treball.