Editorial: La tasca de l’ASCEF com a punt de trobada de les empreses familiars

Adaptar-se, o encara més, anticipar-se al canvi és fonamental pel bon desenvolupament de les empreses. Per això, és una tasca important dels seus responsables i dirigents, mantenir-se ben informats sobre tot allò que ens envolta, des dels canvis socials, polítics o econòmics més globals fins als canvis normatius o legislatius més particulars. No hi ha dubte que estar ben informats ens permet prendre decisions amb més fermesa.

En aquest sentit, la tasca de l’ASCEF com a punt de trobada i intercanvi d’experiències de les empreses familiars i, alhora, impulsant activitats que ens ajudin a trobar respostes guiats pels millors experts, és molt important.

Si doneu un cop d’ull a la nostra agenda d’activitats, veureu que està més plena que mai amb  una gran oferta d’activitats i cicles formatius, xerrades i sessions de treball amb els quals intentem tractar temes diversos, però rellevants pels equips directius i de gestió de les empreses familiars: innovació, finançament, resolució de conflictes, compliance patrimonial… També hem programat trobades amb veus rellevants que per la seva expertesa i experiència en un sector determinat o al capdavant d’una empresa, ens poden ajudar a trobar respostes eficients per l’empresa familiar.

Des de l’ASCEF, impulsem també una mirada ESG (environmental, social, governance) i com incloure aquesta perspectiva cada cop més rellevant a l’empresa familiar, com a directius, accionistes i globalment com a grup d’interès. Avui, la transformació digital, la transició energètica i una actitud proactiva cap a la sostenibilitat amb mirada amplia és fonamental per una bona governança que permeti treballar per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides.

L’ASCEF té la voluntat de ser una eina al servei dels seus associats i ens preocupem per donar respostes a tots els temes que afecten el desenvolupament de l’empresa familiar, i per això estem sempre oberts als vostres suggeriments. Si hi ha algun tema que et sembli interessant de tractar amb més profunditat, si us plau explica’ns-ho.

Isabel del Sol
Directora de l’ASCEF