Valoració de les mesures del Govern davant la pandèmia del COVID 19