Reial Decret Llei 24/2020 – Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial