Sessió online: “El nou paper del Director Financer en l’estratègia de l’Empresa Familiar”

Organitzada amb la col·laboració de KPMG, en aquesta sessió es tractarà el nou paper del director financer i de com les finances poden arribar a ser un eix vertebrador de l’estratègia de l’empresa familiar, a través de la utilització de la liquiditat en els reptes estratègics i el control i mesurament dels retorns de caixa del pla de negoci com a acceleradors dels canvis.

Els directors financers, a l’empresa familiar, cada vegada més s’estan convertint en veritables referents per al negoci, en un nou rol com a aliats del director general en la presa de decisions per implementar l’estratègia.

Inscripcions a través de l’enllaç bit.ly/3rVHryk.