SESSIÓ INFORMATIVA ONLINE: Decisions a prendre en l’àmbit tributari davant l’escenari actual

“Decisions a prendre en l’àmbit tributari davant l’escenari actual: mecanismes d’optimització en el pagament d’impostos i acreditació de devolucions tributaries”.