Dinar-Col·loqui amb la Hble. Sra. Natàlia Más Guix, consellera d’Economia i Hisenda

El proper 24 d’abril tindrem la possibilitat de compartir un dinar-col·loqui amb la Hble. Sra. Natàlia Más Guix, consellera d’Economia i Hisenda en funcions de la Generalitat de Catalunya.

INSCRIPCIONS