ELS NOSTRES COL·LABORADORS: KPMG ens parla de l’evolució del preu de l’energia i la necessitat d’optimitzar la gestió de l’energia a l’empresa familiar

El nostre col·laborador KPMG mitjançant Carlos Solé, soci responsable d’Energia, ens amplia alguns aspectes sobre la conjuntura actual del preu de l’energia i les perspectives per als pròxims mesos, posant el focus en la necessitat que les empreses familiars optimitzin la seva estratègia de gestió de l’energia i l’eficiència del consum.

L’augment del cost de l’energia va començar abans de la guerra a Ucraïna. Més enllà de la guerra, quines són les causes d’aquest encariment?

El segon semestre del 2021 va començar l’escalada de preus del gas als mercats internacionals, provocada per un desacoblament entre la producció i la demanda, que va ser conseqüència de la recuperació econòmica després de la crisi de la COVID, principalment a Àsia-Pacífic, de forma que els preus del gas natural van passar dels 20 €/MWh al 2020 a més de 150 €/MWh al tancament del 2021. Aquesta evolució a l’alça dels preus del gas, que es trasllada directament als preus de l’electricitat, va reflectir increments mai vistos que es van intensificar encara més amb les conseqüències derivades de la invasió de Rússia a Ucraïna. El consum de gas de la Unió Europea abans del conflicte procedia en un 40% de Rússia i, després de les mesures adoptades que busquen eliminar aquesta dependència, actualment s’ha reduït al 8%. Aquesta reducció d’ús d’un gas barat també és un factor que influeix en l’escalada dels preus.

Quines són les perspectives a curt i mitjà termini?

Al tancament del 2022, els mercats de futurs de gas van marcar preus per al 2023 de l’ordre dels 190 €/MWh i de 130 €/MWh per al 2024. Les previsions de l’Agència Internacional de l’Energia apuntaven també a escenaris de preus elevats per als propers dos/tres anys. La situació de la demanda global influenciada per un menor creixement de la Xina, el nivell d’ompliment dels emmagatzematges de gas a Europa que va assolir l’objectiu marcat per la Comissió Europea del 80% i una menor demanda global de la indústria han provocat que als primers mesos del 2023 els preus del gas al MIBGAS hagin baixat davant d’aquestes expectatives i s’hagin situat entorn dels 50 €/MWh.

Per què les empreses familiars han d’iniciar el camí cap a la transformació energètica?

Les empreses familiars i els consumidors en general s’enfronten a escenaris de preus del gas i l’electricitat més elevats que els ocorreguts abans de la crisi de la COVID i amb una volatilitat creixent derivada de la situació geopolítica i una penetració més gran d’energies renovables. Els processos de transformació de la matriu energètica a la ruta cap a la descarbonització el 2050, i amb ambiciosos objectius també per al 2030, estan oferint als consumidors noves oportunitats per jugar un rol més actiu en la contractació dels seus subministraments energètics. Tant la normativa europea com les implementacions nacionals situen progressivament el consumidor al centre de les decisions, oferint-li opcions perquè contracti els seus subministraments en diferents horitzons temporals, juntament amb oportunitats d’adaptar la matriu energètica mitjançant instruments com l’autoconsum o l’optimització de la seva demanda atenent els senyals de preus que emetin els mercats del gas i l’electricitat. Això requereix treballar en una revisió de les estratègies tradicionals per obtenir els beneficis d’aquestes tendències de transformació.

Quins són els elements clau per arribar a l’eficiència energètica?

Com a punt de partida, cal conèixer bé la situació dels vostres consums i les oportunitats particulars de millora. Però no de manera aïllada, sinó combinant les diferents palanques i eines que teniu a la vostra disposició per optimitzar-los. Així, l’entorn convida a analitzar de forma conjunta i interrelacionada les decisions sobre quin percentatge de l’energia es vol contractar a cada horitzó temporal, és a dir, el mercat per al curt termini o la signatura d’un contracte de subministrament de p.e. 2 , 5 10 o 12 anys, d’acord amb la gestió de riscos que es vulgui realitzar; juntament amb les oportunitats que ofereixen altres palanques com ara la instal·lació d’un autoconsum o la millora i transformació d’una línia de consum que es pugui desplaçar a horaris en què l’energia és més barata. En definitiva, entendre el nou ecosistema energètic i les oportunitats que ens ofereix, en una aplicació individualitzada per a cada cas particular.

Carlos Solé, soci responsable d’Energia de KPMG

Carlos Solé és el soci responsable d’Energia i Recursos Naturals de KPMG a Espanya. Carlos es va incorporar a KPMG el 2010, procedent de la Comissió Nacional d’Energia. Des de llavors ha estat el responsable de la creació i desenvolupament del departament d’Economics & Regulation de KPMG a Espanya, havent construït un equip de consultors altament especialitzat i una pràctica líder al sector que ha prestat en els darrers anys, a agents del sector energètic a tota la cadena de valor, serveis d’alt valor afegit com ara: disseny de propostes de regulació, anàlisi de mercats, avaluació d’impactes econòmics, compliment regulador, informes d’expert independent i duent diligències reguladores als sectors elèctric i d’hidrocarburs. Anteriorment, Carlos va ser Director d’Energia Elèctrica de la Comissió Nacional d’Energia, i Sotsdirector de Mercat Elèctric i Sotsdirector de Transport i Operació del Sistema en aquesta institució.