ELS NOSTRES COL·LABORADORS: Cuatrecases ens amplia aspectes sobre fiscalitat d’interès per a tots

El nostre col·laborador Cuatrecases, ens amplia alguns aspectes sobre fiscalitat que poden ser d’interès per a tots:

Quines son les tres claus de la fiscalitat per l’empresa familiar?

Les tres claus per reforçar la posició fiscal de l’empresa familiar són: proactivitat, l’eficiència i el realisme.

La proactivitat és vital perquè la revisió recurrent dels punts claus (inversions, requisits, estructura, etc.) és imprescindible per l’assoliment dels avantatges associats a l’empresa familiar. Per exemple, revisar la retribució correcta de les persones encarregades de complir els requisits de gestió de l’empresa familiar ens pots estalviar ensurts importants que podrien, fins i tot, emportar-se la viabilitat del negoci en cas d’una successió.

Respecte l’eficiència, la clau és trobar el punt mig entre estalvi fiscal, el cost associat al compliment dels requisits, la rendibilitat total i les perspectives de futur. Per exemple, en posicions més patrimonialistes és rellevant que l’estalvi fiscal (inversió en actius aptes) no ens faci perdre de vista de la necessitat de protegir el capital i trobar una rendibilitat raonable.

El realisme, no hi ha decisions bones o dolentes, hi ha decisions ben informades o mal informades. Per una bona salut fiscal a l’empresa familiar és clau saber on estem davant d’una interpretació raonable de la norma i la doctrina administrativa. Només amb aquesta dosi de realisme es poden prendre decisions correctes sobre el perfil de risc que es vol assumir. Per exemple, la posició de l’administració tributària respecte a la tresoreria ociosa i la seva consideració com actiu afecte o necessari per a l’activitat.

Quins són els incentius relatius a la fiscalitat de l’empresa familiar?

El règim fiscal de l’Empresa Familiar es pot associar als beneficis fiscals següents:

  • Aplicació d’un règim d’exempció a l’impost sobre el patrimoni (IP) i a l’Impost de Grans Fortunes (IGF) pel valor de l’empresa, en proporció als actius afectes.
  • Aplicació d’una reducció estatal a la base imposable de l’impost sobre successions del 95% del valor de l’empresa, en proporció als actius afectes.
  • Aplicació d’una reducció estatal a la base imposable de l’impost sobre donacions del 95% del valor de l’empresa, en proporció als actius afectes.
  • Absència de guany patrimonial a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en el cas de donació de les participacions d’entitats que compleixin el règim de l’empresa familiar (l’aplicació del règim d’exempció o reducció exigeix complir de manera estricta tots els requisits i a més la seva aplicació pot ser parcial si la societat disposa d’actius no afectes).

Com pot l’empresa familiar millorar la seva fiscalitat? Quines eines tenim?

Les possibles vies per millorar la fiscalitat són a través de la gestió del balanç de les societats familiar, el seguiment i compliment dels requisits i la millora continua de l’estructura.

Respecte al balanç, la clau de l’empresa familiar es entendre que l’incentiu fiscal busca protegir l’economia productiva i que es clau que les Inversions i la gestió de la tresoreria vagin encaminades a aquest objectiu. Per exemple, fer recurrentment plans d’inversió i seguiment de les inversions analitzades i descartades ens pot ajudar a demostrar l’esperit d’inversió “productiu”.

Pel que fa als requisits de l’empresa familiar, és indispensable fer un seguiment, com a mínim anual, del compliment d’aquests. Mantenir una disciplina  en aquest seguiment ens garanteix tenir sota el control risc formal de l’incentiu fiscal. Per exemple, tenir monitorat els diferents rendiments de treball de la persona que assegura el compliment dels requisits és indispensable per garantir que més del 50% dels rendiments provenen de la direcció de l’empresa familiar.

En últim lloc, la part més important de totes és la millora contínua que deriva d’una actitud proactiva davant de la complexitat de l’incentiu fiscal. Conèixer les últimes tendències i adaptar l’estructura a les necessitats de la família i de la doctrina de tributs farà que les possibilitats d’èxit davant d’una eventual comprovació siguin elevades. Per exemple, dominar la diferència de com es calcula l’accés al règim de l’empresa familiar i l’abast dels beneficis associats és una habilitat clau per poder fer un full de ruta d’inversió i treballar el balanç.

En definitiva, la clau és preparar a la família empresària amb formació específica sobre la transcendència d’aquest règim tributari. Això comporta intentar unificar els criteris que segueixen les empreses del grup, els directius i, per descomptat, els membres de la família en la seva tributació personal.

Autors: Xavier Calaf, Xavier Xivillé  i Óscar Bertrán, socis de l’Àrea Financera i Tributari de Cuatrecasas