ELS NOSTRE COL·LABORADORS: Fundació Impulsa, una entitat pensada per aportar valor a la Societat amb els joves

La Fundació Impulsa promou la igualtat d’oportunitats dels joves acompanyant-los en la seva formació, inserció laboral i creixement personal. Neix de la mà d’un grup d’empresaris de la comarca d’Osona amb la voluntat de que joves amb motivació i compromís, però en situació de vulnerabilitat social, puguin accedir a estudis de formació professional.

L’acompanyament als joves Impulsers es fa d’una manera integral, de la mà de l’equip psicopedagògic de la Fundació oferint-los suport en diferents àmbits: econòmic, a través del finançament dels estudis de Formació Professional; tecnològic, amb la donació d’un ordinador portàtil; humà, amb formacions en competències transversals i fent voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions en competències professionals i estades formatives a empreses.

A través d’aquest acompanyament, se’n desprenen diferents programes:
– Impulsa Formació Professional, a través del qual es dota els joves seleccionats de recursos econòmics i materials per acompanyar-los en el seu desenvolupament en l’àmbit formatiu i en concret ,se’ls ofereix una beca econòmica per als estudis i un ordinador;
– Impulsa Mentoria, a través del qual els joves reben l’acompanyament d’una persona mentora voluntària amb experiència vital i professional que es troba amb ells de manera regular i n’estimula el pensament i la reflexió;
– Impulsa Creixement Humà, a través del qual s’ofereix als joves formació́ en competències transversals, realització́ d’un voluntariat social de 25 hores anuals i la vinculació́ amb projectes culturals i activitats d’educació́ ambiental;
– Impulsa Oportunitats Laborals, a través del qual s’ofereix als alumnes formació en competències professionals, aprenentatge i inserció laboral en empreses; així mateix, s’ofereix a les organitzacions, en el marc de la seva política de Responsabilitat Social Corporativa, que puguin col·laborar a través de la formació i tutoria dels joves;
– Impulsa Vida, que s’activa en un període sobrevingut de dificultats econòmiques extremes o emocionals que poden posar en risc la continuïtat dels estudis del jove i, en aquest cas, s’ofereix un suport econòmic fix per cobrir les necessitats bàsiques o un suport psicològic intensiu durant un període pactat amb l’alumne; i finalment
Impulsa Emprenedoria, per a alumnes Impulsa amb inquietud per a la creació d’un projecte empresarial propi i que des de l’equip se’ls ofereix suport en la creació del pla de negoci, assessoria legal i competències transversals per al món laboral.

– Parleu molt del territori i de sortir de les gran ciutats, per què?
No és que no vulguem ser a les grans ciutats, de fet hi som presents en moltes d’elles; però sí que des dels orígens de la Fundació Impulsa vam pensar que era important desterritorialitzar la Fundació i estar a prop dels joves que requereixen el nostre suport. Els joves viuen a les ciutats, però també als pobles i a les zones menys centralitzades. A més, també hem constatat que a les grans ciutats moltes vegades els joves tenen a l’abast altres ajudes que segurament en territoris més interns de Catalunya no hi poden accedir. Nosaltres veiem la Fundació com una entitat de Catalunya, en altres paraules, volem esdevenir una entitat d’arreu, sense fronteres de ciutats i pobles.

– Com valoren els joves el seu pas pels programes de la Fundació?
El pas dels joves a la nostra Fundació te un abans i un després. No solament surten amb l’aprenentatge d’haver cursat un cicle de Formació Professional; sinó que alhora s’emporten unes aptituds que els hi serviran per a tota la vida a nivell professional i personal. Els joves creixen com a persones i afronten el món laboral amb una perspectiva de confiança, d’autoconeixement i de motivació molt superior a quan van començar. Això els empodera pel seu futur i fa que siguin joves amb millors oportunitats pel món laboral que ens espera.

– Impulsa és una oportunitat pels joves però també per les empreses d’incorporar talent jove?
En el darrer informe d’Infoempleo d’Adecco es posa de manifest que Catalunya necessita joves amb estudis de formació professional. Tres de cada deu empreses no podrà cobrir les vacants laborals perquè falten perfils que s’acordin a les seves necessitats, com fusters, instal·ladors, etc. Si partim de la premissa que des de la Fundació acompanyem els joves de forma integral cap a la formació d’un Cicle Formatiu, estem donant resposta a una necessitat de país i de les empreses. Com entitat social, som una palanca real que vetlla per reduir l’alt índex d’abandonament escolar prematur, i alhora fomentem la incorporació de talent jove al mercat laboral amb els perfils professionals que demanen les empreses.

– Per què Impulsa es defineix com “una inversió amb retorn social i econòmic”?
La nostra acció és clarament social perquè ajudem a joves amb motivació i ganes d’estudiar però que es troben en situació de vulnerabilitat. Per tant, si no fos per la Beca Impulsa, aquests joves estarien avocats a posar-se a treballar, sense capacitat de formar-se i créixer professionalment en un futur proper. I, per altra banda, també té un retorn econòmic perquè aquests joves, més formats i preparats, podran aportar un valor més gran a la societat. A dia d’avui podem dir que des de la Fundació Impulsa hem becat més de 560 joves; els quals un 85% s’han graduat i un 74% han trobat feina vinculada amb els seus estudis.

– Quina importància té que darrera de la Fundació Impulsa hi hagi empreses i empresaris?
El recolzament de les més de 170 Organitzacions Impulsores que aposten per la nostra Fundació és clau de l’èxit. Som una entitat pensada per aportar valor a la societat i fer-ho pels joves i amb el suport de les organitzacions és vital i un efecte diferenciador respecte altres entitats. Les empreses, son l’últim esglaó a on han d’anar els joves. Si estudien i es formen, podran accedir al món laboral i no hi ha millor riquesa d’un país que tenir la població preparada i motivada. A més, la col·laboració de les empreses en el nostre projecte social és una manera real de fer responsabilitat social corporativa, amb capacitat per acompanyaments de mentoria, formacions competencials i/o altres accions que tant l’empresa com els joves en surten beneficiats.

– Treballar amb joves, és treballar amb el futur. Mes enllà dels tòpics, com definiria, com valora a les noves generacions?
El món canvia de forma tan ràpida que els joves d’avui tenen un gran repte per davant i és que tenen, com a principals enemics, la immediatesa, la impaciència i la gran quantitat d’estímuls que reben a diari. A tot aquest garbuix, cal que els joves hi posin focus i ho facin sota una estructura de pensament definida, cohesionada i ben meditada. Els joves, son persones preparades i capacitades, però amb uns desafiaments que en certes ocasions la gestió se’ls hi fa molt difícil. Aquí és on la Fundació Impulsa actua.
En l’essència de la Fundació juguem aquest paper de guiar, de mentorar en un entorn convuls. Però son joves altament capacitats, il·lusionats i amb motivació… amb aquest esperit, es menjaran el món.

Carles Cuyàs
President de la Fundació Impulsa