Girona 100, SA. Projecció macroeconòmica i empresarial 2022, i anàlisis de comptes de 2020