Conflicte entre factors emocionals de la vida familiar i necessitats de negoci. Perspectives del propietari i els seus familiars. Pla estratègic. Integració dels empleats. Paper dels consultors externs. Problemes de successió.