Condicions que permeten a les empreses familiars sobreviure amb el pas de les generacions. Exploració de les causes del fracàs de la continuïtat generacional de l’empresa.