Com dirigir-la per tal que perduri. Maneres de gestió. Participació de gestors externs. Instruments de control.