Com fer compatible la vida empresarial i la vida familiar. Valors de la família com a avantatge competitiu.