Aspectes legals clau per a la seva correcta organització i la seva continuïtat.