WITTE I SOLA, S.A.

Fabricació d’embalatges metàl.lics